Reparasjon av radiator

Spørsmål:
Vi får ikke justert varmen på en radiator da justerings-ventilen til den er ødelagt. Er dette noe vaktmester kan hjelpe oss med?

Svar:
Det virker som du må bytte radiatorventil. Dette er en jobb for en autorisert rørlegger. Vi anbefaler Rørpartner Varme & Sanitær. De kjenner gårdens varmeopplegg godt, og de har egen nøkkel til fellesområdene. Rørpartner når du på tlf. 22 19 20 95 eller 905 41 683.

Se sameiets nettsider: https://www.bjerra29.no/problemer-med-a-regulere-varmen-pa-radiatoren/

For ordens skyld nevner jeg at radiatorene er en del av seksjonenes vedlikeholdssfære. Se mer informasjon på sameiets nettsider:
https://www.bjerra29.no/hvem-har-ansvaret-for-radiatorene/

Det kan være at rørlegger må stenge en kran i kjeller i din aktuelle oppgang. Hvis du har bestilt rørlegger er det best på forhånd å finne ut hvor den aktuelle stengekranen er og avtale tilgang til eventuelt låst bod.

Artikkeldetaljer

Artikkel-ID:
21
Kategori:
Antall visninger:
23

Relaterte artikler